Creabitat is zoveel meer dan wonen. Het is een manier van samen leven... Geen huis, maar thuis

Wonen in het groen, in een hechte gemeenschap die tijd heeft voor elkaar, met gezonde voeding van eigen bodem en zelf opgewekte schone energie. Een zelfvoorzienend leefgebied, waarin 200 ha landbouwgrond wordt omgezet in 100ha (voedsel)bos, 75 ha regeneratieve landbouw en de resterende 25ha bestemd is voor 200 tot 400 circulaire woningen. Dienend aan de ecosystemen, het herstellend vermogen van de natuur erend. Het klinkt misschien als een droom(leven), maar bij Creabitat wordt hard gewerkt om deze droom werkelijkheid te maken. Met toegankelijke woningen voor iedereen, waarin de basisbehoeften tegen een betaalbare prijs geregeld zijn. Zodat er werkelijk geleefd kan worden in een nieuwe economie. Zo een die vroeger heel normaal was. Met aandacht voor natuur en elkaar, om niet langer van crisis in crisis te rollen.

Thuis is alles. De hele cirkel: aarde, plek,

gemeenschap, gezin en zelf.

Aarde

Met Creabitat willen we

zorgen voor de Aarde –

ook voor generaties na ons

Plek

In Creabitat verbinden we een gemeenschap duurzaam met een plek op Aarde

Gemeenschap

Het ontwerp van Creabitat zorgt voor een vitale en veerkrachtige gemeenschap

Gezin

Door bewust met leeftijd rekening te houden bij het bouwontwerp is er voor iedere fase in een mensenleven ruimte

Zelf

Iedereen kan een bijdrage leveren en hoort erbij

De ambitie is om diverse Creabitat locaties te realiseren de komende jaren, nationaal en internationaal. Uiteraard beginnen we met kleinere stappen, met zogenaamde clusters die wel de Creabitat principes vertegenwoordigen. Zo verkennen we wat lokaal kan, wat werkt en op basis van die ervaringen bepalen we in verbinding met de lokale context en community óf en hoe opschaling mogelijk is.
Zo zijn we nu de eerste stappen aan het zetten op potentiële 7 locaties ( in 5 provincies).

Creabitat is ‘regeneratief’:

natuurversterkend in

doen en laten.

Het is de missie van Creabitat om Ego naar Seva te gaan. Seva is Sanskriet voor dienen.  De mens dient en versterkt dus de natuur en daarbij is duurzaamheid of circulariteit niet langer voldoende. We hebben wat te repareren! 

 

Van ego: de mens beheerst de aarde via eco: we zijn niet superieur, maar onderdeel van het ecosysteem naar seva; we zijn dienstbaar aan het ecosysteem en natuur-versterkend.

 

Het repareren richt zich binnen Creabitat op 4 domeinen: Sociaal, Ecologisch, Economisch en Cultureel.

 De gemeenschap

Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de bodem, het water, het landschap en elkaar. Een gemeenschap deelt met elkaar de lasten en plukt bovenal met elkaar de vruchten van duurzaam samen leven.

Nieuwe natuur

Door water en bodem centraal te stellen, en in ere te herstellen, creëren we de ideale plaats voor voedsel, leven en natuurherstel. Nieuwe natuur vind je dus waar we landbouw omvormen naar natuur. Maar ook op de plekken waar op regeneratieve manier voedsel wordt geproduceerd. En zelfs rondom en aan de woningen vindt natuurontwikkeling en herstel van biodiversiteit.

Regeneratieve landbouw

Binnen Creabitat produceren we voedsel en Biobased Materials op een regeneratieve manier. Bij regeneratieve landbouw wordt niet alleen gekeken naar hoe de negatieve impact verminderd kan worden, maar wordt ook gewerkt aan het herstel onder andere door juist gebruik te maken van natuurlijke processen. Door juist met de natuur samen te werken is er onmiddellijk een positieve bijdrage aan natuur, klimaat, voedselzekerheid en sociale omstandigheden.