Nieuwe regeneratieve leefgebieden

Lokale oplossingen voor globale problemen  

Creabitat creëert nieuwe leefgebieden  Deze nieuwe gebieden bieden door hun ontwerp een antwoord op verschillende globale en lokale vraagstukken. Je zou deze nieuwe gebieden ‘dorpen’ kunnen noemen, of ‘leefgemeenschappen’. Het kunnen ook prima wijken zijn die tegen bestaande bebouwing aan liggen. Of zelfs binnen bestaande wijken. Kern is dat we locaties creëren waar in harmonie met de natuur samen geleefd, gewerkt en geboerd wordt. Dit vanuit de overtuiging dat mensen zich van nature graag met elkaar verbinden. Dat mensen willen zorgen voor wat ze gecreëerd hebben en waarover ze eigenaarschap ervaren.

 

Creabitat beschikt voor de realisatie hiervan over een divers en bekwaam netwerk en met name deze brede innovatieve expertise bijeen biedt een een integraal concept waarbij simpel gezegd ‘wonen’ de kern vormt voor oplossingen voor diverse urgente opgaven (transities) zoals onder andere de landbouw- en voedseltransitie, de energietransitie, klimaatadaptatie en het verlies van biodiversiteit.  Want het wonen, het leven vindt plaats in hechte gemeenschappen, waar zorg gedragen wordt voor elkaar en voor de toekomst. 

 

Creabitat leeft haar ontwerp principes en het DNA ook in de wijze waarop we ons organiseren. We doen overkoepelend wat nodig is, lokaal wat kan. Zo lean en agile als maar kan. Ook in hoe Creabitat zich intern organiseert hebben Natuur en (toekomstige) generaties permanent een stem.

Bestuur

Dagelijks

bestuur:

Boudewijn Tooren

Voorzitter Creabitat, founder Creabitat, regisseur Versterken Beweging van programmabureau agenda Natuurinclusief Ministerie LNV, interim-manager, Coöperatie-oprichter en -bestuurder, Herenboer eerste uur, voorzitter Herenboeren Boxtel

Simoon Fransen Secretaris Creabitat,  strategisch adviseur & procesregie Creabitat, locatieregisseur Creabitat Maashorst, Program Officer Berkana Institute, Practitioner Presencing Institute , Co-founder Oogst van Morgen & Spinwaves Lab (focus transitie Bouw en Energietransitie)

Ilse Maas-van Veghel  

Penningmeester Creabitat,  financiering Creabitat, oprichter IN.credible, Financieel adviseur energietransitie, Windparken in lokaal eigendom, Modelleur en adviseur regeneratieve voedsel- en leefinitiatieven

Stemmen

Commons:

Ted van den Berg 

Voorheen directeur Triodos foundation, stem namens ‘Nieuwe Waarde(n)’ Passie voor sociale vraagstukken, landbouw-inclusieve-natuur, eerlijk omgaan met geld en eigendom. 

Manager Strategie, Beleid & Innovatie Waterschap de Dommel, bestuurslid Way of Nature, Oud raadslid & fractievoorzitter Sint Anthonis Nu, Co Founder WaterLab, stem namens Bodem & Water

Annemarie Moons 

Voorzitter college van bestuur Yuverta

Naast het bestuur is er het regieteam dat focust op deelgebieden. Deze deelgebieden worden gedragen door experts die enerzijds de schakel vormen tussen bestuur en lokale uitvoering en bovendien in nauwe samenwerking met elkaar de verbindingen tussen de sectoren onderling verweven en versterken.

Regieteam

Lead Team Gemeenschap:

Bram Veldhuis Coöperatief samenwerken, Semco Style, Rijnlands denker 

 

Katja Langen

Founder One Heart Business

 

Lead Team Wonen:

Maarten Filius Architect sociale duurzaamheid en modulariteit

Lead Team Natuur & Landschap:

Harry van Duinhoven Duurzame Leefomgeving

 

Joost van der Cruijsen Watermanagement & Biodiversiteit

Lead Team regeneratieve landbouw:

Liza Simons Agro innovatie, Boerin Op Den Hoek, Projectmanager Agro Innovatiehuis de Peel, Opleidingskundige

 

Linder van den Heerik

Co Founder Tuinderij de Voedselketen,  auteur ‘Permacultuur, van appelboom tot zeekool’

* Creabitat is in ontwikkeling! We werken hard aan het opbouwen van zowel haar structuur als de cultuur en buiten het vers gevormde oprichtingsbestuur en het regieteam is er een uitgebreid netwerk van experts (zie partner overzicht) waarmee op het moment het moment van teambuilding plaatsvindt. Ideeën, tips of wensen? Neem contact met ons op!