Nieuwe regeneratieve leefgebieden

        Lokale oplossingen voor globale problemen  

Creabitat creëert nieuwe leefgebieden  Deze nieuwe gebieden bieden door hun ontwerp een antwoord op verschillende globale en lokale vraagstukken. Je zou deze nieuwe gebieden ‘dorpen’ kunnen noemen, of ‘leefgemeenschappen’. Het kunnen ook prima wijken zijn die tegen bestaande bebouwing aan liggen. Of zelfs binnen bestaande wijken. Kern is dat we locaties creëren waar in harmonie met de natuur samen geleefd, gewerkt en geboerd wordt. Dit vanuit de overtuiging dat mensen zich van nature graag met elkaar verbinden. Dat mensen willen zorgen voor wat ze gecreëerd hebben en waarover ze eigenaarschap ervaren.

 

Creabitat beschikt voor de realisatie hiervan over een divers en bekwaam netwerk en met name deze brede innovatieve expertise bijeen biedt een een integraal concept waarbij simpel gezegd ‘wonen’ de kern vormt voor oplossingen voor diverse urgente opgaven (transities) zoals onder andere de landbouw- en voedseltransitie, de energietransitie, klimaatadaptatie en het verlies van biodiversiteit.  Want het wonen, het leven vindt plaats in hechte gemeenschappen, waar zorg gedragen wordt voor elkaar en voor de toekomst. 

 

Creabitat leeft haar ontwerp principes en het DNA ook in de wijze waarop we ons organiseren. We doen overkoepelend wat nodig is, lokaal wat kan. Zo lean en agile als maar kan. Ook in hoe Creabitat zich intern organiseert hebben Natuur en (toekomstige) generaties permanent een stem.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit 3 personen die het dagelijks bestuur vormen en aanvullend daarop zijn er drie  stemmen aan boord om de waarden van Creabitat te borgen in het realisatieproces.

Oprichtingsbestuur

Dagelijks bestuur:

Boudewijn Tooren

Voorzitter Creabitat, founder Creabitat, regisseur Versterken Beweging van programmabureau agenda Natuurinclusief Ministerie LNV, interim-manager, Coöperatie-oprichter en -bestuurder, Herenboer van het eerste uur, voorzitter Herenboeren Boxtel

Secretaris Creabitat,  strategisch adviseur procesregie Creabitat, program Officer Berkana Institute, practitioner Presencing Institute (trainer & consultant systems change), co-founder Oogst van Morgen & SpinwavesLab (focus transitie Bouw en Energietransitie)

Ilse Maas-van Veghel  

Penningmeester Creabitat, Financieel adviseur Creabitat , founder In.Credible, financieel adviseur energietransitie, o.a. Krammer, Oss-Den Bosch, Asbest/Zonnedaken (Duurzame Zekerheid Univé), modelleur voedseltransitie & regeneratieve boerderijen.

Stemmen commons:

Ted van den Berg 

Voorheen directeur Triodos foundation, stem namens ‘Nieuwe Waarde(n)’  

Manager Strategie, Beleid & Innovatie Waterschap de Dommel, bestuurslid Way of Nature, Oud raadslid & fractievoorzitter Sint Anthonis Nu, Co Founder WaterLab, stem namens Bodem & Water

Annemarie Moons 

Voorzitter college van bestuur Yuverta

Naast het bestuur is er het regieteam dat opereert in clusters. Hierin worden thema’s of focusdomeien gedragen door experts die enerzijds de schakel vormen tussen bestuur en lokale uitvoering en bovendien in nauwe samenwerking met elkaar de verbindingen tussen de sectoren onderling verweven en versterken.

Regieteam

Lead Team Gemeenschap:

Bram Veldhuis Mobiliteit 

Lead Team Wonen:

Maarten Filius Architect / Hospitality

Lead Team Natuur & Landschap:

Harry van Duinhoven Duurzame Leefomgeving

 

Joost van der Cruijsen Watermanagement & Biodiversiteit

* Creabitat is in opbouw! We werken hard aan het opbouwen van zowel haar structuur als de cultuur en buiten het vers gevormde oprichtingsbestuur en het regieteam is een uitgebreid netwerk van experts (zie partner overzicht) waarmee op het moment het moment van teambuilding plaatsvindt. Ideeën, tips of wensen? Neem contact met ons op!