Het DNA

Duurzaamheid begint bij de gemeenschap 

Creabitat verbindt een gemeenschap aan een plek

De gemeenschap draagt zorg voor basisbehoeften 

op een regeneratieve manier 

Ecologie

Creabitat zorgt voor toegang tot voedsel, onderdak, water en energie op een manier die de cycli van de natuur respecteert en versterkt. Ze werkt aan integratie van de mens met de rest van de natuur op manieren die de biodiversiteit vergroten en ecosystemen regenereren. 

Cultuur

Creabitat streeft naar het opbouwen of herstellen van (oorspronkelijke) lokale culturen die mensen ondersteunen om elkaar, hun gemeenschap en de planeet te versterken.

Economie

Creabitat creëert economische praktijken en systemen die bijdragen aan het delen van middelen, wederzijdse ondersteuning en een sterke lokale economie en netwerk die de behoeften van de (ook toekomstige) lokale bevolking en ecosystemen dienen. Delen, sociaal ondernemerschap, circulaire economie en samenwerkingsvormen van eigendom staan centraal. 

Sociaal

Creabitat werkt actief aan het opbouwen van vertrouwen, samenwerking en openheid tussen mensen en zorgen dat zij zich gesterkt, gezien, gehoord en bovenal THUIS voelen. 

Deze 4 focus-domeinen komen samen in een geïntegreerd ontwerp

voor een veerkrachtige gemeenschap en systeem. 

Financiële middelen dienen alleen als ruilmiddel

De gemeenschap deelt de kosten en de waarden. Er is geen winstoogmerk. Daarbij denken wij op een andere manier na over waarde uitruil en financiële middelen dienen dus slechts als hulpmiddel bij ruil. 

 

In besluitvorming hebben natuur en toekomstige generaties een stem

Besluitvorming kan op verschillende lagen worden genomen. Er is altijd verbinding met/vertegenwoordiging in andere lagen.  Bij besluitvorming krijgen daarom de natuur en volgende generaties ook een stem. Zodanig dat beslissingen nooit ten nadele hiervan zijn. 

Open gemeenschap met toegang voor iedereen 

en met sterke verbinding met haar omgeving 

De plek van Creabitat en haar gemeenschap maken onderdeel uit van een groter ecosysteem,

zowel ecologisch als ook sociaal, cultureel en economisch. 

Door te monitoren blijft een creabitat in ontwikkeling 

en beweging

In Creabitat wordt doorlopend geleerd en geanticipeerd. Veranderingen in het (sociale én fysieke) systeem worden zo vroeg mogelijk  gesignaleerd en waar nodig van een antwoord voorzien. Geleerde lessen worden gedeeld met shareholders.