De

Structuur

Creabitat moet kunnen landen op verschillende plekken die elk hun eigen karakter hebben. Daarom hanteren we een structuur die zich aan kan passen naar de locatie. Bodem en water zijn leidend bij de inrichting van een plek. 

01.

De woonclusters variëren van 20 tot 30 woningen zodat een groep ontstaat met voldoende diversiteit. De clusters zelf hebben een unieke identiteit en zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Allen worden ze omringt door natuur en regeneratieve landbouw. 

02.

De grotere gedeelde voorzieningen waaronder deelauto’s liggen centraal op een plek gelinkt aan de ontsluiting zodat hier veel beweging doorheen gaat. Kleinere gedeelde voorzieningen zoals bijvoorbeeld een speeltuin, helofietenfilter, bergingen, logeerkamer of ontmoetingsruimte liggen in de woonclusters zelf. 

03.

De intensievere regeneratieve landbouw zoals de moestuinen bevindt zich tussen de woonclusters zodat deze onderdeel zijn van de dagelijkse routine. De minder intensieve landbouw zoals het voedselbos ligt verder van de clusters vandaan. 

04.

De natuur is overal en verbindt alles met elkaar. Water en bodem hebben een bijzondere positie binnen Creabitat. De unieke aard van water en bodem per locatie is in elke locatie leidend voor de verdeling en allesbepalend voor het ontwerp van de programma onderdelen.

De

Structuur

Creabitat moet kunnen landen op verschillende plekken die elk hun eigen karakter hebben. Daarom hanteren we een structuur die zich aan kan passen naar de locatie. Bodem en water zijn leidend bij de inrichting van een plek. 

Basis

01.

De woonclusters variëren van 20 tot 30 woningen zodat een groep ontstaat met voldoende diversiteit. De clusters zelf hebben een unieke identiteit en zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Allen worden ze omringt door natuur en regeneratieve landbouw. 

02.

De grotere gedeelde voorzieningen waaronder deelauto’s liggen centraal op een plek gelinkt aan de ontsluiting zodat hier veel beweging doorheen gaat. Kleinere gedeelde voorzieningen zoals bijvoorbeeld een speeltuin, helofietenfilter, bergingen, logeerkamer of ontmoetingsruimte liggen in de woonclusters zelf. 

03.

De intensievere regeneratieve landbouw zoals de moestuinen bevindt zich tussen de woonclusters zodat deze onderdeel zijn van de dagelijkse routine. De minder intensieve landbouw zoals het voedselbos ligt verder van de clusters vandaan. 

04.

De natuur is overal en verbindt alles met elkaar. Water en bodem hebben een bijzondere positie binnen Creabitat. De unieke aard van water en bodem per locatie is in elke locatie leidend voor de verdeling en allesbepalend voor het ontwerp van de programma onderdelen.

Inbedding 

omgeving

Bij inpassing op een plek wordt aangehaakt op bestaande structuren om vervolgens een eigen structuur te laten onstaan die zo goed mogelijk faciliteert in het samen leven met de plek. 

01.

De ontwikkeling van Creabitat start rondom bestaande kernen waardoor ontsluiting en aansluitingen op nuts al voorzien zijn. Vanuit hier kan de gemeenschap groeien en kunnen nieuwe woonclusters toegevoegd worden. Samen hebben de nieuwe en oude woonclusters voldoende schaal om ook gedeelde voorzieningen aan te leggen. 

02.

Elke ontwikkeling wordt aangetakt bij bestaande infrastructuur. Deze wordt aangevuld met nieuwe connecties tussen de woonclusters zodat een goed verbonden geheel ontstaat. 

03.

De woonclusters en publieke ruimte zijn vrij van auto’s. Er zijn slim gepositioneerde ‘stations’ met elektrische deelautos zodat mobiliteit gewaarborgd is maar geen beperking is voor ontmoeting in de publieke ruimte. 

Inbedding 

omgeving

Bij inpassing op een plek wordt aangehaakt op bestaande structuren om vervolgens een eigen structuur te laten ontstaan die zo goed mogelijk faciliteert in het samen leven met de plek. 

01.

De ontwikkeling van Creabitat start rondom bestaande kernen waardoor ontsluiting en aansluitingen op nuts al voorzien zijn. Vanuit hier kan de gemeenschap groeien en kunnen nieuwe woonclusters toegevoegd worden. Samen hebben de nieuwe en oude woonclusters voldoende schaal om ook gedeelde voorzieningen aan te leggen. 

02.

Elke ontwikkeling wordt aangetakt bij bestaande infrastructuur. Deze wordt aangevuld met nieuwe connecties tussen de woonclusters zodat een goed verbonden geheel ontstaat. 

03.

De woonclusters en publieke ruimte zijn vrij van auto’s. Er zijn slim gepositioneerde ‘stations’ met elektrische deelautos zodat mobiliteit gewaarborgd is maar geen beperking is voor ontmoeting in de publieke ruimte. 

Basisprincipes

Wooncluster

Bij inpassing op een plek wordt aangehaakt op bestaande structuren om vervolgens een eigen structuur te laten ontstaan die zo goed mogelijk faciliteert in het samen leven met de plek. 

Collectiviteit

De basis van elk wooncluster is een centrale collectieve tuin. Hier kunnen kinderen veilig spelen, maar is ook plek voor gedeelde voorzieningen als een ontmoetingsruimte of gezamenlijke kas en berging. Het belangrijkste aspect is dat deze ruimte wordt ingericht als ontmoetingsruimte. Per wooncluster kan de mate van collectiviteit variëren gebaseerd op de wensen van elke woongroep. 

20 – 30 huishoudens

Elk wooncluster bestaat uit 20 tot 30 huishoudens. Deze schaal zorgt voor een groepsgrootte die divers is. Tevens is de groep groot genoeg om voldoende huishoudens met een match te hebben en klein genoeg zodat iedereen elkaar echt kent. 

Diversiteit

Een specifieke identiteit is cruciaal voor elk woonclusters. Deze identiteit zorgt voor herkenbaarheid, maar draagt ook bij aan eigenaarschap. Daarnaast zorgt de diversiteit ervoor dat iedereen zijn plek hier kan vinden op zijn eigen manier. 

Basisprincipes

Wooncluster

Bij inpassing op een plek wordt aangehaakt op bestaande structuren om vervolgens een eigen structuur te laten onstaan die zo goed mogelijk faciliteert in het samen leven met de plek. 

Collectiviteit

De basis van elk wooncluster is een centrale collectieve tuin. Hier kunnen kinderen veilig spelen, maar is ook plek voor gedeelde voorzieningen als een ontmoetingsruimte of gezamenlijke kas en berging. Het belangrijkste aspect is dat deze ruimte wordt ingericht als ontmoetingsruimte. Per wooncluster kan de mate van collectiviteit variëren gebaseerd op de wensen van elke woongroep. 

20 – 30 huishoudens

Elk wooncluster bestaat uit 20 tot 30 huishoudens. Deze schaal zorgt voor een groepsgrootte die divers is. Tevens is de groep groot genoeg om voldoende huishoudens met een match te hebben en klein genoeg zodat iedereen elkaar echt kent. 

Diversiteit

Een specifieke identiteit is cruciaal voor elk woonclusters. Deze identiteit zorgt voor herkenbaarheid, maar draagt ook bij aan eigenaarschap. Daarnaast zorgt de diversiteit ervoor dat iedereen zijn plek hier kan vinden op zijn eigen manier. 

Modulair

Biobased

Bouwen

Modulair systeem

De woningen zijn opgebouwd uit een compleet modulair systeem. Dat heeft twee redenen: 

1. door modulair te bouwen ontstaat efficiëntie, schaalbaarheid en betaalbaarheid 

2. door modulair te bouwen kunnen we aansluiten op de ‘wooncarrière’ van elk huishouden. 

Wooncarrière

Het modulair systeem staat uitwisseling van modules toe waardoor een woning kan meegroeien of krimpen. De ruimtebehoefte variëert enorm tijdens ieders levensloop en hierdoor gebruikt ieder huishouden naar behoefte én kan iedereen op dezelfde plek blijven wonen. Daarmee borgen we eigenaarschap en kan de gemeenschap sterk ‘wortelen’ op de plek waar ze woont. 

Lego-blokken voor diversiteit

Het modulair systeem is zo opgebouwd dat vanuit 5 legoblokjes een enorme variatie aan woningen en woonclusters gevormd kan worden. 

Modulair

Biobased

Bouwen

Modulair systeem

De woningen zijn opgebouwd uit een compleet modulair systeem. Dat heeft twee redenen: 

1. door modulair te bouwen ontstaat efficiëntie, schaalbaarheid en betaalbaarheid 

2. door modulair te bouwen kunnen we aansluiten op de ‘wooncarrière’ van elk huishouden. 

Wooncarrière

Het modulair systeem staat uitwisseling van modules toe waardoor een woning kan meegroeien of krimpen. De ruimtebehoefte variëert enorm tijdens ieders levensloop en hierdoor gebruikt ieder huishouden naar behoefte én kan iedereen op dezelfde plek blijven wonen. Daarmee borgen we eigenaarschap en kan de gemeenschap sterk ‘wortelen’ op de plek waar ze woont. 

Lego-blokken voor diversiteit

Het modulair systeem is zo opgebouwd dat vanuit 5 legoblokjes een enorme variatie aan woningen en woonclusters gevormd kan worden.